Há cảo mới đi cùng với bánh bao kim sa siêu hấp dẫn 🥟
🏠Cô Vân
📍36 Ngô Gia Tự, Tp Huế
⏰ 15:00 – 21:00